Laparoskopischer Magenbypass 2020-06-30T13:04:03+02:00

Laparoskopik mide bypassı

Laparoskopik mide bypassı

Mide by-passı esas olarak hem gıda alımını ve hem de gıdaların emilimini kısıtlayıcı bir işlemdir. Genel olarak BMI’i 35’den fazla olan hastalar için tavsiye edilir. Operasyon sırasında metal zımba kullanılarak yemek borusunun devamı olan mide bölümünde yani mide üst kısmında kibrit kutusu kadar küçük bir mide poşu oluşturulur. Sonra ince bağırsak hesaplanarak bulunan uzaklıktan kesilir. Kesilen bağırsağın böylece iki ucu olur. Biri safra ve pankreas sıvılarının geldiği bir kısa bacak ve ikincisi de yemeğin kalın bağırsağa doğru gideceği uzun bacak. Mide poşu uzun ince bağırsak ucu ile ağızlaştırılır. Yani kibrit kutusu gibi küçük mide oluşturulduktan sonra buraya gelen yemeğin bağırsaklara geçebilmesi için bu küçücük mide poşu ince bağırsak uzun ucu ile pencere açılarak birleştirilir. Uzak ucun mide ile ağızlaştırıldığı yerden itibaren hesaplanarak bulunan bir mesafeye kısa bağırsak uç (mide, pankreas salgıları ve safra sıvısını taşıyan) getirilerek ağızlaştırılır.

shutterstock_104795858 (1)

©2020 Medical Fly Sağlık Turizm Ltd.Şti • Impressum • DatenschutzAllgemeine Geschäftsbedingungen